жирэмгэр

хүний нүдний байдал ердийнхөөс нарийн зуравгар болоод гадаад булан дээш сөлгөр

    • Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь
    • Дэлгэрмаа.Э: 2009-09-05 02:25:42
    • Алмас: 2022-05-10 10:15:40

    Сэтгэгдэл бичихийн тулд логин хийх