семинар

  1. дээд сургуульд оюутнууд, багшийн удирдлагаар хэсэг бүлэг салж хийх дадлагын хичээл; семинарын хичээл;
  2. аливаа мэрэгжилтнийг бэлтгэх, мэрэгжлий нь дээшлүүлэх түр сургууль; багш нарын семинарт ирэв.
  • Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь
  • Арсун: 2009-09-11 02:16:14

Сэтгэгдэл бичихийн тулд логин хийх