синдикат

зах зээл дээр ноёрхох, их ашиг олохын тулд байгуулагдсан капиталист үйлдвэрийн газруудын монополист нэгдэл.

  • Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь
  • Арсун: 2009-09-11 03:19:27

Сэтгэгдэл бичихийн тулд логин хийх