сүрэг

амьтны аймаг төрлөөр буюу хэсэг бүлгээр нэг газар бүхий бөөгнөрөл; хонин сү­рэг; зээрийн сүрэг; хулан сүрэг сүргээр явна; шувууны сүрэг; мал сүрэг; баян Монголын хонь ямаан сүрэг өө хөө хөө (дуу); сүрэг тавих (малааса өөр айлд тавих); сүрэг хадгалах. (бусдын мал хадгалах); төмөр сүрэг (ямар ч шалтгаан тохиолдсон тоо бүрэн байлгах сүрэг); сүрэг тамга (таван нүд гаргасан зүйл тамга),

    • Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь
    • аРиука: 2009-09-15 01:33:16
    • Г.Мөнхбаяр: 2020-11-20 19:05:27

    Сэтгэгдэл бичихийн тулд логин хийх