нам i

нийгмийн нэгэн ангийн жолоодох хэсэг нь бөгөөд түүнийг ашиг тусыг хамгаалж, нөгөө эсрэг ангитай явуулах тэмцлий нь удирдах улс төрийн байгууллага; нам засаг х о р ш.; Монгол Ардын Хувьсгалт Нам; Зөвлөлт Холбоот Улсын Эвхамт Нам; нийгэм журамт нам; ажилчны нам; хөдөлмөрийн нам; коммунист ба ажилчны намуудын зөвлөлгөөн; намын удирдлага; намын үүр (намын анхан шатны байгууллага); намын төв хороо (намын удирдах дээд байгууллага); намын дүрэм (намын гишүүд, намын байгууллагуудын дагаж мөрдөх заавар); намын батлах (намын гишүүн мөн болохыг илэрхийлсэн бичиг); намд орох (намд элсэх); намд элсэх (намын дүрэм программыг зөвшөөрч намын гишүүн болох); намын орлогч (намын жинхэнэ гишүүн биш бөгөөд тогтоосон хугацаанд таслах эрх үл эдлэх гишүүд); нараа дагавал даарахгүй, намаа дагавал гэнэдэхгүй з ү й р

  • Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь
  • Ж.Бэгзсүрэн: 2009-09-15 05:13:07

Сэтгэгдэл бичихийн тулд логин хийх