түрэг

  1. Алтай язгуурийн хэлний аймаг
  2. Түрэг хэлээр ярьдаг Төв Ази, Сибирь, Бага Азийн Хойг, Балканд амьдагдаг хүн ард
  • Дагвадорж
  • Дагвадорж: 2009-11-13 21:08:11

Сэтгэгдэл бичихийн тулд логин хийх