шадар таван нүгэл

энэ бол нэгд; сүм хийд тонох, хоёрт; шүтлэгтний эд юмсыг булаах, гуравт; шашны хэргэмтнийг доромжлох, дөрөвт; шүтлэгийн ариун зан үйлийг үйлдэхэд саад болох, тавд; хурал номын газрын дэг журмыг үл сахих зэрэг болно.

  • Ирээдүй
  • Ирээдүй: 2011-01-11 06:07:49
  • Г.Мөнхбаяр: 2015-04-13 01:08:16

Сэтгэгдэл бичихийн тулд логин хийх