утаа

юм шатахад гарах нүүрсний нарийн ширхэг бүхий хөөрөх зүйл; галын утаа; тамхины утаа; утаа тавих /ямар нэг зорилгоор их утаа гаргах/; утаа баагих/утаа оргилон гарах/; утаа суунаглах /утаа тунарч баахан гарах/; утаа хоргодох /утаа авд гарахгүй болох/; утаа орох /утаа шингэх/; утаанд согтох /нүүрстөрөгчийг гүйцэд шатаагүйгээс үүсэх хорт хийд согтох/; утаан хөшиг /утаа тавьж халхлах арга/.

    • Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь
    • Буянаа: 2009-08-27 01:09:17

    Сэтгэгдэл бичихийн тулд логин хийх