Шинээр нэмэгдсэн үгс

зоос

металлаар хийсэн мөнгөн тэмдэгт; алтан зоос; мөнгөн зоос; хүрэл зоос; мөнгө зоос хорш; сохор зоосны үнэгүй (улаан мөнгөний үнэгүй); зоос цэлцдий ам...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/20127

зоологи

амьтны судлал

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/20104

зоорилуулах

зоорилохын үйлдүүлэх хэв.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/20114

зоолгуулах

зоолгохын үйлдүүлэх хэв.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/20101

зоолдуулах

зоолдохын үйлдүүлэх хэв.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/20103

зоодой

зодой, нэгэн зүйл загас.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/20099

зооглуулах

зооглохын үйлдүүлэх хэв.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/20097

зоог

эрхэмлэн хүндэтгэвэл зохих хүний идээ ундаа; зоог барих; зоогийн газар (хөнгөн зууш, ундаа зарах газар); 2. зугаа; зоог зугаа хорш.;

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/20087

шоологдох

шоолохын үйлдэгдэх хэв

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/19801