Шинээр нэмэгдсэн үгс

ивээс

юмны дор ивэх юм; авдарны ивээс; орны ивээс.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/19553

игдүүлэх

игдэхийн үйлдүүлэх хэв, утас ээрүүлэх

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/19557

хавчиг

хавчгар, хоёр этгээдээс шахагдсан мэт дүрстэй; хавчиг толгойтой бөөрөнхий биш хавчиг; хавчиг үүрэг хуучирсан /урьдын бадарчны хэрэн явахдаа үү...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/19534

үхширэх

яг, гүнээ үйлдэх; үхширтэл унтах; яг, ягштал, салж хагацаж чадахгүй; үхширтлээ үнэмлэх; үхширтлээ үнэмших, үхширтлээ баримтлах; үхширэх өвчин ...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/19445

үүчих

байн байн үүрүүлэх.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/19423

үх

дотуураа муу санаалан бодох харгис хүн.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/19424

үүтэх

үү гарах; гар үүтэх.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/19409

үүхэрдүү

яаруу, бачимдуу, тэвдүү, сандруу зантай: үүхэрдүү хүн.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/19411

үүсгэл

үүсгэх үйлийн нэр.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/19401