амьтан

эрслэн

Сибирийн арсланы нэр, хүч их, биеийн үс охор, хүзүүний үс сахлаг.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/18833

ягчис

эмэгчин алмас

Г.Мөнхбаяр http://tsevel.toli.query.mn/w/31676

ялман,чойрон

1.Алагдааганы үр төл.Зарим нутаг усанд чойрон ч гэж нэрлэдэг.

aquila http://tsevel.toli.query.mn/w/31843

янгадай,янгуудай

Бор гөрөөсний үр төлийн нэр

aquila http://tsevel.toli.query.mn/w/31847

янгуудай

зүрийн зулзага

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/5813

янзага

зээр, сүүлтэй, зүр зэрэг гөрөөсний зулзага.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/6132

ятуулиг

ятуутай төстэй, гоёмсог сайхан нэг зүйл шувуу.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/156

яц

далайд төрөх, ясгүй нэгэн зүйл загас.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/161