бууралт

харилт

буцалт, бууралт, харих нь

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/22945