дэлхий

галав

газар цогцлон тогтсон эрт цагийн амьтан, ургамал бүхий тунамал,магмын,метаморфизмын чулуулгийн нас;кембрийн галав,девон,ордовек,триас,цэрдийн гала...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/11554