замбараагүй

сахилгагүй

хэв журмыг хайхардаггүй.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/25461