зүтгэл

сийх ii

зорьсондоо хүрэх гэж чармайх, мэрийх.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/25705