мал маллагаа

харчиндах

тэмээн хөсөгт аянчны өглөө хоол идэж, малаа идээшлүүлээд, бага үдийн хирд хөдлөн, шөнө дундын орчим хүртэл явах.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/3441