мод

боролзгоно

у р г а м а л хатангир газрын голын захаар ургана; иш нарийн, салаа үлэмж, ноорсон дурстай, шар цэцэгтэй, зарим газар ороогуур ороолгуу ч гэнэ; тог...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/3726

далд ii

у р г а м а л ууланд ургадаг, хайлсны навчтай адил болоод том, ховол модны дурстай адил дурстай нэгэн зүйл мод.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/15617

зургаадай i

у р г а м а л нэгэн зүйл модны нэр; зургаадай таяг; зургаадай эрх.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/20304

наргил

наргил мод у р г а м а л халуун оронд ургадаг өд мэт навчтай өндөр мод; наргил модны самар; наргил модны тос.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/30142

нямба i

у р г а м а л гөлгөн томоо модонд төстэй, нүцгэн ховлын навчтай адил навчтай, хонгорцогт модны цэцэгтэй адил шар цэцэгтэй нэгэн зүйл мод.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/14898

харуул ii

модыг харуулдан засах багаж: харуулын тархи (харуулын төмөр, чих, шаантгаас бусад бүхэл бие); харуулын төмөр (харуулын ирт төмөр); харуулын ул (хар...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/3400