мэдээллийн технологи олон нийтийн

өөрөг

Селфи (selfie) буюу өөрөө өөрийнхөө зургийг авах гэсэн утгатай. өөрийн+хөрөг=өөрөг

Болор толь http://tsevel.toli.query.mn/w/31985