мэргэжил

математикч

математикт мэргэжсэн хүн.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/1319

менежер

Зохицуулах, удирдах ажил хийдэг хүн.

Очирхуяг http://tsevel.toli.query.mn/w/31707

нисгэгч

нисэх онгоцны жолооч.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/8611

өрөмч

өрөмдөгч.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/31011

слесарь

төмөр сэлбэг хэрэгсэл үйлдэхүүнийг гараар засварлах, хийх мэрэгжилтэй хүн; слесарь болох; слесарийн түр сургууль төгсөх.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/25717

цамч, цамчин

цам бүжиглэхдээ чадамгай хүн цам бүжиг сонирхон үзэгчид

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/29749

шилч

шилээр юм хийх, шил зүсэх мэрэгжилтэй хүн.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/19582