нутгийн хэллэг

гөеө

Эмээ гэсэн үг.Сүхбаатар аймгийн нутгийн аялага.

aquila http://tsevel.toli.query.mn/w/31875