нэр

сэтгүүлч

Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслийн аль нэг байгууллагад удирдах, зохион байгуулах, бичих, туурвих, хянан боловсруулж, засч редакторлох, мэдээ мэдээ...

ШУА. Монгол хэлний дэлгэрэнгүй тайлбар толь(2008) http://tsevel.toli.query.mn/w/31939

цагаа ii

хүн амьтны нүдэнд бий болж тогтсон цэгээн юм; нүдний цагаа; цагаа унах (өвчнөөр хар нүдний дээр цэгээн юм тогтох, бүрхэх); цагаа тогтох (хүн амь...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/1649

шогол

баринтагласан ном судрыг хавчдаг модон хавтас.

http://dict.num.edu.mn/ http://tsevel.toli.query.mn/w/31925