сав

нийлгүүр

нус нийхэд зориулан хийсэн сав буюу бөс юм; нийлгүүл сав.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/25657