санскрит нэр

аюур

Хүний нэр, санскрит нэр.

П.Оргил http://tsevel.toli.query.mn/w/31609

аюуш

Хүний нэр, санскрит нэр.

П.Оргил http://tsevel.toli.query.mn/w/31610