таваглаа

таваглаа

таваглаа- юу гэж тайлбарлах вэ? ямар утгатай үг, хаанаас хэзээ гаралтай үг вэ?

ундрах http://tsevel.toli.query.mn/w/32004