тооны нэр

аршин

дээр үед оросын хэрэглэж байсан уртын хэмжүүр, 0,71 метртэй тэнцэнэ.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/1222

асрахуй ii

тооны нэр 52 оронтой тоо; арван их хүчин нүдэн нийлж нэг асрахуй болно; их асрахуй (53 оронтой тоо).

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/1392

бүүр ii

сүрэглэсэн бүлэг, бөөн; чонын бүүр; бүүр нохой; хуйвалдсан хэсэг; бүүр нохой хүн барьдаг, бүүр хүн хүн барьдаггүй з ү й р.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/9367

жараад

жар орчим; жараад бодтой; жараад төгрөг тус бүр жар; жараадаар нь хувааж өг

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/16159