тэнцүү

сацуу

чацуу, чацуу, чуцуу.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/25502

харгуулах

Харгахын үйлдүүлэх хэв; Нэгэн юмыг нөгөөд харьцуулан тэнцүүлэх; өгөл авлыг харьцуулан суутгаж харгуулах; гавьяаг эндэгдэлд харьцуулан харгуулан

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/20375