ургамал

арур

у р г а м а л чийгэрхэг дулаан оронд ургадаг нэгэн зүйл модны үр; дотроо ястай, ясны дотор тослог идээтэй, амт эхүүн, хэлбэр гонзгойвтор бөөрөнхий,...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/1055

атгана

у р г а м а л гогодын үндэс, сэвлэг нь таананых шиг, амт амтайхан, хэлбэр мангирын үндэс шиг бөгөөд муруй, өнгө шаравтар цагаан, хулгана орд болгон...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/1516

багалуур

у р г а м а л олон наст ургамал, төрөл зүйл олон; хавар намар өвлийн цагт тэмээнд сайн тэжээлтэй.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/3521

багваахай i

у р г а м а л шар өнгийн цэцэгтэй, үр нь үсэрхэг бөгөөд салхиар хялбархан тардаг нэг зүйл цэцэг.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/3552

багтар

у р г а м а л өндөр нь хэд хэдэн алд, навч гүйлсний навчнаас бяцхан бөгөөд нимгэн, өнгө ногоовторхон, будахад хэрэглэж болдог, цэцэг шар, үр нь хэр...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/3611

бад ii

у р г а м а л бад мод Энэтхэг оронд ургадаг бөгөөд нэг үндэснээс мөчирлөн гарч, мөчрүүд нь бүдүүрэн бүдүүрсээр биеэ даахгүй болж газар хүрээд дахин...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/3653

бадан iii

у р г а м а л монгол цайнд ордог нэг зүйл өвс.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/3671

бадар i

у р г а м а л бадар цэцэг салхины чийгрэм цэцэгтэй адил, өнгө шар нэгэн зүйл цэцэг.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/3674

бадма

нэгэн зүйлийн хээ зураг; бадма лянхуа у р г а м а л (балчиг шаварт усанд ургадаг маш гоёмсог сайхан цэцэг; цагаан бадма лянхуа; ягаан бадма лянх...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/3892