ус

харз

хүчин хүйтэн үл хөлдөх ус; морио харзнаас услав; * харз хэрэм (хөрс цайгаа-гүй хэрэм)

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/20836

хариг

даргиа, таргил, урсгал үсны ёсоолын чулуу зэрэг дээгүүр таргилан урсах газар; усны хариг

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/20994