фонем

фонем

авиалбар; эгшиг фонем; гийгүүлэгч фонем; фонем судлал (авиалбарын тухай судлах ухаан).

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/1674