хамт

сац

зэрэг, даруй, чацуу, магц, мэгц; хүрээд сац; ирээд сац.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/25487