харилцаа

хариулах i

хариу өгөх, хариулт өгөх; өндөр дуугаар хариулах: ачийг бачаар хариулах; өшөөг хариулах.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/2760

хариутай

хариу бий; хариу боддог; хариутай бол бяруутай з ү й р.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/2767

хариуцах ii

эсэргүүцэх, мөчөөрхөх, эсэргүүцэл тавих; миний өмнөөс чи хариуцах хэрэггүй.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/3339

харьцаа, харьцаан

өөр өөр хэмжигдэхүүн, юм, үйл явдлыг жишсэн жишиг: өндөр намын харьцаа; урт богины харьцаа; хоёр хэмжигдэхүүний харьцаа; харилцаа; олон улсын харь...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/4976