цаг байдал заасан

алд ii

хир, үе; үдийн алд; хоёр цагийн алд.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/658

алдад

орчим, үе; үдийн алдад; арван цагийн алдад.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/1425