эрдэнийн чулуу

алмас ii

өнгөгүй тунгалаг чанар хатуу нэг зүйл эрдэнийн чулуу.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/2001

бадмарага

чанар хатуу, өнгө улаан, гэрэлд улаан туяа цацрах нэг зүйл эрдэнийн чулуу.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/3895

берилл

берилли ба хөнгөн цагаан эслээр бүрэлдсэн шаравтар ногоон өнгөтэй эрдэнэ чулуу.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/5700