эрхтэн

умдаг

хэвлийн доод этгээдэд байх овгор газар; умдаг яс (мөн тэнд байх яс): 2. зассан малын хуухны орчин газар, хуухнаг.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/27583

хамар

үнэрийн сэрэгдэхүүнийг мэдрэх эрхтэй; хамар хоншоор хорш; хамрын багана /хамрын хоёр нүхний хоорондох ташаалсан тулгар/; хамрын нүх /хамрын сүв, ү...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/25165

харцага i

сээр ууц хоёрын хоорондох нуруу яс; нэг нугалам харцага.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/3432

харьт

бугалаг чөмөг.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/4973

хас ii

гуяны дотор талын дээд нийлэлт газар; гуя хас хорш..

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/4992

хуруу ii

нүдний цөцгийд ургаж тогтсон мах мэт зүйл; нүдэндээ хуруутай; хуруут бүргэд амьтан (олон зүйл бүргэдийн доторхи хамгийн сайхны нь, урт нь 68-72 сан...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/24114

хуух

эр амьтны бэлэг эрхтэн мөн түүний арьс, хуухнаг.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/15707

хуухнаг

эр амьтны үр-булчирхайн хүүдий хуух.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/15711

хятай

адууны бүдүүн гэдэс.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/27430