үнэт чулуу

манух

нэг зүйл үнэт чулуу, өнгө зүйл бүр, хөөрөг зэрэг зүйл хийнэ

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/29920