үр төл

хөх iii

зэрлэг гахайн үр төл.Зарим газар ХҮХ гэж ч ярьдаг

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/22837

хувгай,хорилдой

Хэрэмний үр төл.link text

aquila http://tsevel.toli.query.mn/w/31859

хугаш

Цаа буганы үр төлийг хугаш гэж нэрлэдэг.

aquila http://tsevel.toli.query.mn/w/31849

хуй v

зэвэг загасны зулзага; хуй алаг нугас а м ь т а н (толгой нугастай адил болоод цагаан эрээн нэгэн зүйл шувуу); хуй булаг нугас а м ь т а н (хуй...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/7070

хурга

төрөөд нэг жил болоогүй, хонины төл; хундан цагаан хурга; хурга хариулах; хурганы арьс; хурганы уут (билчээрт төрсөн хургыг агуулах сав); 2. хурга...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/25091

хүх

зэрлэг гахайн үр төлийг хэлнэ.

aquila http://tsevel.toli.query.mn/w/31848

цагцгай

Бүргэдийн үр төл.link text

aquila http://tsevel.toli.query.mn/w/31863

цуравдай

гургуулын зулзага, алтан цуравдай ч гэдэг

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/21718

цурваг

тахианы томхон зулзага, цурван ч гэдэг.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/11701