үсэг

а i

а үсэг; а авиа; а үсэг эрдмийн дээж, аяга цай идээний дээж з ү й р; үсгээр дугаарлахад нэг гэсэн утга; аравдугаар зүйлийн а-д дурдсан нь; тавдугаа...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/1