ᠬᠣᠶᠠᠭᠤᠯᠠ

хоёул, хоёулан

хоёр юмны хамт ахуй; та хоёр хоёул нааш ир! хоёул хамт явъя; хоёул хоёул очихын хэрэг алга.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/10367