секунд

  1. минутыг 60 хуваасны нэгтэй тэнцүү цагийн хэм;
  2. градусыг 360 хуваасны нэгтэй тэнцүү өнцгийн хэмжүүр.
  • Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь
  • Арсун: 2009-09-11 02:14:54

Сэтгэгдэл бичихийн тулд логин хийх