холчиргон

  1. урвах хөрвөх нь үлэмж, тогтворгүй ааль зантай; 2. бусдын үйл ажилд туслалцах санаатай, хөнгөмсөг зантай.
  • Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь
  • Zaluxa: 2009-09-16 04:57:28

Сэтгэгдэл бичихийн тулд логин хийх