Хэлэлцэгдэж байгаа үгс

гэзэг i

хүний толгойн тайрч танаагүй буюу урт ургуулсан үс; үс гэзэг х о р ш.; гэзэг гөрөх (гэзэг сүлжих); гэзэг тавих (үс гэзгээ ургуулах); гэзэгний ...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/14394

цүү i

1.цүгцүүрэгт торгох төмөрлөг, эм цүү ч гэдэг. 2.мужаан хүний модонд нүх гаргадаг нэгэн төрлийн багажны нэр.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/16288

цүү ii

: цүү хаях шөнийн цагт хоёр барим хэмжээний модыг шидэж түүнийг эрэн олж булаалдан тэмцэлдэх нэгэн зүйл тоглоом, цагаан мод хаях ч гэдэг; @ цүү г...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/16291

сартваахь

эрдэмтэн, мэдлэг чадвар бусдаас онцгой. хэл бичгийн сартваахь; оройн дээд сартваахь; их сартваахь Ленин; философит гүнзгий нэвтэрсэн сартваахь;

Очирхуяг http://tsevel.toli.query.mn/w/31594

я

Я үсэг, Я авиа; - Я-гийн төрлийн үсгүүд (Я, Ё, Е, Ю энэ дөрөв).

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/15132

бөмбөг i

сураар сүлжиж хийсэн дотроо бөөрөнхийтэй хөндий, морин дээрээс харваж наадна; бөмбөг харвах; уян эдээр хийсэн цул буюу дотроо хийтэй бөөрөнхий зү...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/8630

дюйм

урт богинын хэмжүүр, фунтийг 12 хуваасны нэг буюу 25,4 миллиметр.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/14445

ээллэх

ээл болох; аюул хөнөөлтэй юм үл дайран ээллэж өнгөрөв.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/15266

бөгтрүүдэх

бөгтрөхийн үйлдүүлэх хэв; бөгтрөгдөх;

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/5423