Сонирхолтой үгс

хөхөөх

санаа зоригийг тэжээн хөгжөөх

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/22802

мангуухан

баахан мангуу.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/22613

нохитох

нүүр нүд хиртэх.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/22065

нохиотох

сүлбээлдэх, хуйвалдах, нөхцөн нөхөрлөх; чи түүнтэй их нохиотохын хэрэггүй, аягүй бол нөлөө нь халдана.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/22055

лирлиг

амьтан янз үхэртэй адил болоод барсын бидэр мэт бидэртэй, гинших мэт дуугардаг нэгэн зүйл гөрөөс.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/21164

лиохиа

лиохиа төмс ургамал янз алим мэт, намар болсон хойно өнгө нь шар болно, амт амтайхан болоод хүчтэйхэн, цөмөө бат нэгэн зүйл жимс.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/21163

зүрхтэй

Зүрх зоригтой баатарлаг зоримог

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/20429

хорон ii

тэчьядам, зэвүүрхэм, хортой; хорон үг; хорон үгээр дайрах; хорон хамхаг ургамал (говь талын бүсэд ургадаг нэгэн наст ургамал, хатсан үед нь тэмээ б...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/20217

жирэмслэх

эмэгтэй хүний бие шалтгаантай болох.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/19858