Овор байдал

ёнтгор

ёнтгор, янтгар, шантгар; ёнтгор зантай амьтан

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/3906

ёнтойлгох

ёнтойхын үйлдүүлэх хэв

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/3907

ёнтойх

ёнтгор болох

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/3908

ёнтолзох

ёнтгор юмны байн байн хөдлөх

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/3912

ёнхгонох

ёнхгор амьтны ёнхго ёнхго хөдлөх

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/3917

ёнхгор

хонхгор; ёнхгор нүдтэй

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/3923

ёнхигор

хүн амьтны бие өндөр бөгөөд эцэнхий байдалтай, ёнхигор ат, ёнхигор биетэй хүн

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/3926

ёнхийх

ёнхигор болох, 2. эцэж турах, цонхийх, царай зүс нь бүүр ёнхийчихжээ

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/3931

ёнхогнуулах

ёнхгонохын үйлдүүлэх хэв

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/3920