Овор байдал

ёнхойлгох

ёнхойхын үйлдүүлэх хэв, ёнхгор болгох

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/3935

ёнхойх

юм хөнхөр хонхгор болох, нүд нь ёнхойх, 2. юмны нүх сүв хонхойж харагдах, ёнхойх хонхойх хорш..

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/3942

ёнхолзох

ёнхгор амьтны ёнхос ёнхос хөдлөх

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/3945

ёнхолзуулах

ёнхолзохын үйлдүүлэх хэв

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/3949

ёнхор i

ёнхгор, хонхор.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://tsevel.toli.query.mn/w/3951